Ang Aking Inspirasyon Essay Writing

Essay Example, Alternative Learning System

  Friday, July 17, 2015Albert Cueva

Topic: Sino ang iyong inspirasyon sa buhay?
Author: Albert Cueva

* Short Essay

Ang Aking Inspirasyon sa Buhay

Lahat tayo ay mayroong kani-kaniyang inspirasyon sa ating mga ginagawa at pinag-aalayan ng ating mga pangarap.

Ang aking inspirasyon ay ang aking ina. Araw-araw kong nararamdaman ang kaniyang pagmamahal at nasasaksihan ang pagsisikap upang mapakain at mapag-aral kaming magkakapatid. Nais kong masuklian ang kaniyang paghihirap kaya pagbubutihin ko ang aking pag-aaral para madaling makahanap ng trabaho nang sa gayon ay makatulong ako sa mga gastusin sa aming bahay. Magsusumikap ako nang husto sa aking trabaho at kapag ako ay mayroon nang sapat na ipon ay patitigilin ko na siya sa pagtatrabaho at pipiliting mabigyan ng mas maginhawang pamumuhay.

Sa pagdating ng araw na ako ay magiging magulang ay nais kong tularan ang pagiging mapagmahal at responsable ng aking ina.

This literary work is protected by the Intellectual Property Rights of the Philippines. Learn More →

Мидж… Она прекратила печатать и повернулась к. - Чед, список будет распечатан в течение тридцати секунд. Вот мои условия. Ты даешь мне ключ.

0 Thoughts to “Ang Aking Inspirasyon Essay Writing

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *